Reglement Grôôte optocht Puitelaand

 1. De Stichting Kinder Carnaval Heerle neemt geen enkele aansprakelijkheid voor haar rekening. Meedoen in de optocht, evenals naar de plaats van opstelling komen en vertrekken vanaf het ontbindingspunt is voor eigen risico. U dient altijd te voldoen aan de verkeersreglementen.
 2. Bij de opbouw van de wagen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de brandveiligheid. Accu’s, aggregaten en andere elektrische installaties zijn zodanig opgesteld dat zij niet gemakkelijk brand kunnen veroorzaken.
 3. Er wordt uitsluitende goedgekeurde apparatuur (KEMA-keur e.d.) toegepast.
 4. De hoeveelheid toegepast of aanwezig brandbaar materiaal wordt zoveel mogelijk beperkt.
 5. Verder worden er relatief brandveilige materialen toegepast.
 6. Er zijn geen brandbare vloeistoffen of gassen op de wagens aanwezig, anders dan de brandstof in afgesloten tanks van voertuigen en aggregaten.
 7. Er wordt regelmatig gecontroleerd op eventuele brandstoflekkages.
 8. Op de wagens mag geen open vuur worden toegepast of gerookt worden.
 9. Op alle motorisch aangedreven wagens is een recentelijk goedgekeurde, verzegelde brandblusser van minimaal 6 kg (bluspoeder (brandklasse A, B of C) of blusschuim) verplicht. Geen brandblusser = niet starten.
 10. De voertuigen zijn dusdanig stabiel, dat omvallen of kantelen vrijwel uitgesloten is in geval van een lekke band, krachtige wind of as breuk.
 11. Voor personen in de voertuigen zijn beschermingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat zij bekneld kunnen raken tussen bewegende onderdelen van voertuigen of aanhangwagens.
 12. De wielen van voertuigen en aanhangwagens dienen afgeschermd te zijn.
 13. De voertuigen en aanhangwagens hebben geen scherpe uitstekende delen.
 14. Bij uitgebouwde delen aan de wagen moet constant een toezichthouder zijn, zodat toeschouwers geen enkel letsel kunnen oplopen.
 15. De wagen mag maximaal 4 meter breed zijn in verband met de doorgang in sommige straten. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen dat zij de route van de optocht kunnen rijden. De route is te vinden op onze website. Op deze manier is een goede doortocht verzekerd.
 16. Het is verboden water, harde confetti (zoals karton) of spuitconfetti te gebruiken, alsmede zaagsel, stro, hooi of milieu belastende (kunst)stoffen (bijvoorbeeld tempexkorrels) uit te strooien of weg te blazen. Ook gaskanonnen zijn niet toegestaan. Het bekladden van gebouwen, straten, straatmeublair, personen, dieren enzovoorts met verf is ten strengste verboden.
 17. Op last van de Gemeente is het verboden alcoholhoudende dranken te gebruiken tijdens de optocht. Dit geldt voor alle deelnemers!
 18. Aanwijzingen van de optochtcommissie, politie en verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd. Iedereen zorgt ervoor dat er geen grote gaten in de optocht ontstaan.
 19. Deelnemers aan de optocht mogen geen reclame voeren voor bedrijven, alcohol of andere geestverruimende middelen.
 20. Voor wagens geldt een maximum van 20 personen op de wagen tijdens de optocht.
 21. De uitslag van de jury is bindend en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
 22. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient de gehele optocht uitgereden te worden (in geval van calamiteiten onderweg, beslist de optochtcommissie).
 23. Wanneer deelnemers zich niet aan de regels houden, heeft het bestuur van de Stichting Kinder Carnaval Heerle het recht om hen te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname.
 24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.
 25. Het prijzengeld is weergegeven in onderstaande tabel: