Nieuw protocol Puitelaand!

Meej dun ellufde van d’n ellufde hebbe we kunne zien da we in Puitelaand 2 nieuwe pakkedraogers hemme. Als jirste is ons nieuwe Grootste Boerin Tina Toeter voorgesteld en later op d’n aovond mochte we ok kennis maoke meej onze nieuwe nar Kwibus! We gaon dur wir tegenaon in Puitelaand, er is gin ouwe mir aon!

Nar Kwibus, Prins Rikus I, Grootste Boerin Tina Toeter en Puitepliessie dun Kwaoker